Harp spelen met je eigen groep!

Harp spelen met je eigen groep

Harp spelen met je eigen groep is niet alleen leuk, maar ook leerzaam! De groep moet naar elkaar luisteren en samen spelen betekent aandacht hebben voor elkaar en goed luisteren wat er om je heen gebeurt. Alleen dan vorm je als groep een geheel en klinkt het resultaat geweldig. Die aandacht kunnen de kinderen heel goed vasthouden tijdens de workshops van Harp in de Klas. Met deze speciaal ontwikkelde methode leert Machteld Kerkmeester de kinderen binnen een half uur muziek maken met hun eigen groep. De kinderen leren razendsnel de weg te vinden op de harpen en spelen, na een korte instructie, samen met de Machteld meerdere prachtige liedjes.

Wat leren de kinderen tijdens het half uur?        

Spelenderwijs krijgen de leerlingen inzicht in muzikale begrippen als: toonhoogte, ritmiek en dynamiek. Tijdens het spelen van de liedjes worden de begrippen geoefend.

Deze workshops dragen bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen in de eigen muzikale capaciteiten van het kind. De kinderen hebben vooral veel aandacht en plezier tijdens deze bijzondere workshops, een muziekles die ze niet snel zullen vergeten.

Harp spelen groep 1

Voor de kleutergroepen is er een speciaal programma.

De kleuters ontdekken de harp door het maken van geluiden bij een spannend verhaal. Groep 1 en 2 leert hoge en lage klanken maken op het harpje en hebben zelf ook een inbreng in het verloop van het verhaal.